Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman 2019

2019-03-27, 11:30
 - Regulatorisk

Inför årsstämman den 2 maj 2019 föreslår Rottneros valberedning nyval av Conny Mossberg som styrelseledamot och omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlsson och Roger Mattsson. Per Skoglund har avböjt omval.

Rottneros valberedning föreslår oförändrat fem ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlsson och Roger Mattsson, samt nyval av Conny Mossberg. Per Skoglund har avböjt omval.

Conny Mossberg är född 1966 och är utbildad inom lantbruk och skogsbruk. Conny arbetar idag som VD för Munkedal Skog AB, och är även styrelseordförande i Dalsland Moose Ranch AB. Han har lång och bred erfarenhet från skogsindustrin genom ett antal ledande befattningar i bland annat Moelven Skog AB och Norske Skog.

Valberedningen består av Julia Onstad (Arctic Paper S.A.), valberedningens ordförande, Stefan Sund (PROAD AB), samt Per Lundeen, ordförande i Rottneros styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Rottneros årsstämma som kommer att hållas den 2 maj 2019 i Sunne. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse samt information om föreslagna ledamöter kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Julia Onstad, mobil +44 79 8039 8314
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 11.30 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')