Kommuniké från extra bolagsstämma i Rottneros AB

2021-09-22, 14:00
 - Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Rottneros AB (publ) idag den 22 september 2021 beslutades följande.

Beslut om vinstutdelning

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en vinstutdelning om 45 öre per aktie. Vinstutdelningen motsvarar ett belopp om sammanlagt 68 657 366 SEK. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning fastställdes till onsdagen den 22 september 2021. Som avstämningsdag för vinstutdelningen fastställdes fredagen den 24 september 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna onsdagen den 29 september 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 september 2021 klockan 14.00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')