Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman 2021

2021-03-24, 09:00
 - Regulatorisk
Inför årsstämman den 28 april 2021 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg.

Rottneros valberedning föreslår oförändrat fem ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg.

Valberedningen består av Julia Onstad (Arctic Paper S.A.), valberedningens ordförande, Stefan Sundh (PROAD AB), samt Per Lundeen, ordförande i Rottneros styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Rottneros årsstämma som kommer att hållas den 28 april 2021. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman.

 

_____________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Julia Onstad, mobil +44 79 8039 8314
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70 518 33 47
_____________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')