Förändring i Rottneros koncernledning

2022-08-12, 12:00
 - Regulatorisk
Rottneros AB (publ) meddelar idag att Pia Ohlson har beslutat att lämna sin tjänst som CFO per den 5 september 2022. Som CFO har Pia Ohlson varit medlem i koncernledningen i Rottneros.

Pia har visat starkt ledarskap och varit en högt aktad medlem i koncernens ledningsgrupp genom sin professionalism samt
öppna och positiva attityd. Jag vill uttrycka min uppskattning och tacka Pia och önska henne stort lycka till i framtiden,
säger Lennart Eberleh, vd och koncernchef, Rottneros AB.

Monica Pasanen tillträder som ny CFO den 5 september 2022. Hon har tidigare innehaft samma befattning i Rottneros.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Bilder

  • MoP.jpg