Förhandlingarna om neddragningar vid Rottneros Bruk är nu klara

2022-10-27, 08:00
 - Icke regulatorisk
Beslutet att lägga ner sliplinjen för tillverkning av massa till tryckpapper vid Rottneros Bruk ledde till ett varsel om att minska antalet anställda med 40 personer. Förhandlingarna är nu klara och övertaligheten är 35 personer. Av dessa har 17 personer tackat ja till en pensionslösning och 18 personer har blivit uppsagda.

Vi har haft ett mycket gott samtalsklimat i förhandlingarna och hittat lösningar tillsammans, säger koncernens operativa chef Peter Sävelin.

Övertaligheten visade sig landa på totalt 35 personer när den nya organisationen, som ska gälla från årsskiftet, var färdigförhandlad. Parterna blev också överens om att alla som fyller 60 år under 2022 eller äldre skulle erbjudas pensionslösning. Ett erbjudande som alla 17 tackat ja till. Det har lett till att endast 18 personer nu sagts upp.

Det är är inte roligt att behöva säga upp medarbetare som gjort ett bra jobb och bidragit till koncernens fina utveckling, men vi har fått signaler om att det finns intresse för den typen av kompetens våra medarbetare har från andra arbetsgivare i Värmland, berättar Peter Sävelin.

 

I samband med att varslet meddelades till Arbetsförmedlingen så initierade Rottneros en kontakt med Trygghetsfonden och de som blivit uppsagda kommer nu att erbjudas stöd för att komma vidare till annat arbete eller studier. Trygghetsfonden ger individuellt anpassade lösningar.

Mellan 85 och 90 procent av de som tar hjälp av Trygghetsfondens coacher har en ny lösning inom ett år, säger Ida Mörtsell, HR-direktör.

________________________________________________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')