Rottneros årsredovisning 2021 publicerad

2022-03-22, 08:00
 - Regulatorisk
Rottneros årsredovisning 2021 med hållsbarhetsrapport finns nu publicerad på bolagets hemsida, rottneros.se.

En tryckt version kan beställas per email på: info@rottneros.com. Distribution av den tryckta årsredovisningen beräknas ske från den 22 april 2022.

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pia Ohlson, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB

+46 (0)270 622 70, pia.ohlson@rottneros.com

 

Denna information är sådan som Rottneros AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2022 kl 08.00 CET.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')