Rottneros finansiella rapportering 2023

2022-11-15, 08:00
 - Regulatorisk
2 februari  Bokslutskommuniké 2022
21 mars Årsredovisning 2022
26 april Delårsrapport januari-mars
21 juli Delårsrapport januari-juni
26 oktober Delårsrapport januari-september

Rottneros ordinarie bolagsstämma hålls den 27 april 2023.

 

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.

 

Du hittar också Rottneros kalender på vår webbplats: Rottneros.se/Investerare.

______________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB
+46 (0)270622 70, monica.pasanen@rottneros.com

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')