Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2022

2022-03-22, 08:00
 - Regulatorisk
Inför årsstämman den 28 april 2022 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Marie S. Arwidson, Roger Mattsson och Conny Mossberg, samt nyval av styrelseledamöterna Johanna Svanberg och Julia Onstad. Ulf Carlson har avböjt omval.

Rottneros valberedning föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Marie S. Arwidson, Roger Mattsson och Conny Mossberg, samt nyval av styrelseledamöterna Johanna Svanberg och Julia Onstad. Ulf Carlson har avböjt omval.

Valberedningen består av Göran Eklund (Arctic Paper S.A.), valberedningens ordförande, Stefan Sundh (PROAD AB), samt Per Lundeen, ordförande i Rottneros styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Rottneros årsstämma som kommer att hållas den 28 april 2022. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Göran Eklund, mobil +46 72 732 5054
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70-518 33 47

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')