Rottneros förlänger med Sting Bioeconomy

2023-10-09, 07:30
 - Icke regulatorisk
Rottneros förlänger sitt engagemang som en aktiv partner i Sting Bioeconomy’s Industri Partner Program.

Industri Partner Programmet är en plattform och en katalysator för den viktiga gröna omställningen för att skapa en hållbar industri med minskad miljö- och klimatpåverkan.

En stor del i programmet omfattar att föra samman startups och industriparters med ömsesidiga intressen.

"Det är ett otroligt viktigt samarbete. Vi strävar alltid att vara i framkant vad gäller miljö- och hållbarhetsarbete inom koncernen. Samarbetet med Sting Bioeconomy är värdefullt och ger oss möjlighet att möta bolag och entreprenörer och vara en del av innovativa processer", säger Lennart Eberleh, vd på Rottneros.

"Väldigt roligt och betydelsefullt att vi får möjlighet att fortsätta samarbetet. Rottneros har varit en viktig partner över lång tid och vi ser fram emot att få fortsätta resan tillsammans med dem", säger Victor Isaksen, vd på Sting Bioeconomy.

Samarbetet understryker Rottneros ambition om en hållbar och ansvarsfull verksamhet. Det är också i linje med Sting Bioeconomy’s vision att arbeta med engagerade aktörer för att skapa förutsättningar för innovativa samarbeten och miljövänliga lösningar.


 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Victor Isaksen, verkställande direktör, Sting Bioeconomy
+46 (0)70 636 93 25 | victor@stingbioeconomy.com

ROTTNEROS AB
Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 284 anställda och omsatte cirka 3 miljarder kronor. www.rottneros.com

STING BIOECONOMY
Sting Bioeconomy stödjer startups och affärsidéer inom området bioekonomi, tjänster eller produkter som på ett eller annat sätt främjar användningen av förnybara resurser. Sting Bioeconomys Industri Partner Program (IPP) erbjuder företag en möjlighet att vara en del av den viktiga gröna omställningen för att skapa en hållbar industri med minskad miljö och klimatpåverkan. Industri Partner Programmet är en plattform och en katalysator för att föra samman nystartade företag och industripartners med ömsesidiga intressen.www.stingbioeconomy.com

Bilder

  • Lennart-Eberleh_webb.jpg