Rottneros investerar för ökad produktion av CTMP

2023-04-26, 08:00
 - Icke regulatorisk
Rottneros styrelse har beslutat att investera cirka 180 MSEK för att väsentligt expandera produktionskapaciteten av CTMP-massa vid Rottneros Bruk. Den kommer därmed öka från dagens 125 tusen ton till cirka 165 tusen ton till ett relativt sätt låg investeringskostnad. Investeringen planeras vara i drift under 2024.

Den tillkommande volymen CTMP-massa är främst avsedd för de växande marknadssegmenten kartong och förpackningar samt mjukpapper. Givet den låga investeringskostnaden per ton stärker Rottneros sin långsiktiga konkurrenskraft på den växande CTMP marknaden.

”Beslutet att väsentligt öka kapaciteten inom CTMP är en milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Rottneroskoncernen som en ledande nischaktör inom den globala massaindustrin. Det är även ett offensivt nästa steg i strukturomvandlingen av Rottneros Bruk efter sliplinjens avveckling. Vi bedömer att de framtida lönsamhetsförutsättningarna för CTMP är mycket goda, inte minst genom den stadigt växande efterfrågan på förpackningar, som utgör ett av de viktigaste användningsområdena”, säger Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Bilder

  • _DSC1269_TRYCK.jpg