Rottneros investerar i Blue Ocean Closures

2023-12-14, 13:00
 - Icke regulatorisk
Rottneros AB, en av världens ledande leverantörer av pappersmassa i utvalda nischer, investerar nu i Blue Ocean Closures och blir delägare i det svenska start-up-
företaget, som utvecklar egna fiberbaserade förpackningsmaterial. 

Blue Ocean Closures AB har sedan två år tillbaka utvecklat teknik för att producera fiberbaserade förslutningar för konsumentförpackningar i stor skala, med målet att ersätta befintliga lösningar i  plast på en global marknad. Den innovativa tekniken och materialet har potential för många fler användningsområden med hög volym och inverkan när det gäller att minska plastföroreningar och dess klimateffekter.

-         Blue Ocean Closures är ledande inom ett mycket spännande nytt område med sin vakuum pressformningsteknik. På Rottneros ser vi detta område som ett komplement till vårt arbete inom våtformning och att utforska möjligheterna inom torra processer passar mycket väl in i vår marknadsstrategi, säger Lennart Eberleh, VD, Rottneros AB.


Blue Ocean Closures arbetar i partnerskap med industriledare och globala varumärkesägare, som är engagerade i utvecklingen av mer miljövänliga lösningar.

-         Med Rottneros djupa kunskap inom massa och förpackningar stärker vi ytterligare vår position och förmåga att nå marknaden”, säger grundare och VD Lars Sandberg på Blue Ocean Closures. "Bolaget har under sina två verksamhetsår fokuserat på att utveckla högkvalitativa, biobaserade och återvinningsbara skruvkorkar av papper. Denna investering och partnerskapet kommer att utöka den viktiga utvecklingen inom fler marknadssegment. Vi är mycket glada över att välkomna Rottneros som ny delägare”, avslutar Sandberg.  


                                  

BLUE OCEAN CLOSURES AB
Blue Ocean Closures är ett svenskt nystartat företag inom hållbarhet som transformerar förpackningsindustrin genom design och tillverkning av fiber-baserade skruvkorkar och lock. Först ut på marknaden addresserar de världens plastföroreningar genom att utveckla högkvalitativa produkter och koncept som är; biobaserade, bionedbrytbara, återvinningsbara, kostnadseffektiva och skalbara. När varumärken, företag och innovatörer över hela världen strävar efter att nå ökad hållbarhet, gör Blue Ocean Closures sin del för att driva framsteg inom förpackningar. Med stöd av branschledare som ALPLA och Glatfelter, utforskar Blue Ocean Closures nya förpacknings-lösningar och gör det möjligt för varumärken att minska sitt koldioxidavtryck. För mer info:  www.blueoceanclosures.com

ROTTNEROS AB
Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 284 anställda och omsatte cirka 3 miljarder kronor. www.rottneros.com

Bilder

  • BOC-Material.jpg