Rottneros investerar i förnyelsebar energi

2023-04-26, 08:00
 - Icke regulatorisk
Rottneros styrelse har beslutat att investera totalt cirka 86 MSEK relaterat till förnyelsebar elenergi vid Rottneros Bruk. Investeringarna omfattar en solcellspark och ett batterilager och är ett led i att långsiktigt minska exponeringen mot elmarknaden. Uppstarten är planerad till 2024.

Solcellsparken väntas generera drygt 3 GWh årligen vilket kan jämföras med koncernens årsbehov av köpt el som uppgår till omkring 220 GWh. Syftet med batterilagret är främst att bidra till förbättrad balans på elmarknaden, något som även genererar intäkter från Svenska Kraftnät och därmed en förmånlig avkastning på investeringen.

Med den tydliga inriktningen mot hållbarhet lämpar sig dessa energiinvesteringar väl för att åstadkomma förmånliga bankfinansiering. Initiala kontakter med bankerna är tagna och resultatet kommer att meddelas.

”Investeringarna är viktiga eftersom de utgör de första stegen i vårt långsiktiga och målinriktade arbete för att minska koncernens exponering mot den volatila elmarknaden och samtidigt bidra till att öka andelen förnyelsebar el i samhället”, säger Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Bilder

  • solceller.jpg