Rottneros kompletterar sin långsiktiga finansiering med hållbarhets­länk

2023-04-26, 08:00
 - Icke regulatorisk
Rottneros har kompletterat sitt långsiktiga finansieringsavtal med en hållbarhets­länk som innebär att räntevillkoren kopplas till vissa av miljö- och arbetsmiljökriterierna i koncernens långsiktiga mål.

Hållbarhetslänken avser det låneavtal som Rottneros ingick med Danske Bank i juli 2021. Det omfattar ett lån om 150 MSEK med 32 MSEK i årlig amortering samt revolverande krediter om upp till 100 MSEK. Kompletteringen är ett led i bolagets kontinuerliga fokus på hållbar utveckling.

______________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB, +46 (0)270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')