Rottneros refinansierar befintliga långfristiga faciliteter med hållbarhets­länk

2023-06-30, 15:30
 - Icke regulatorisk
Rottneros har ingått ett nytt låneavtal med Danske Bank som innebär att dess befintliga långfristiga faciliteter refinansieras. De nya faciliteterna uppgår till totalt 250 miljoner SEK fördelat på periodfacilitet om 100 miljoner SEK samt en revolverande facilitet om upp till 150 miljoner SEK.

Finansieringsavtalet omfattar, liksom tidigare, en hållbarhetslänk som innebär att räntevillkoren är kopplade till vissa av miljö- och arbetsmiljökriterierna i koncernens långsiktiga mål. Länken är ett led i Rottneros kontinuerliga fokus på hållbar utveckling.

Faciliteterna och låneavtalet har en löptid om två år, med en ettåring förlängningsoption. Såväl periodfaciliteten som eventuella revolverande krediter som nyttjas under låneavtalet löper med ränta baserat på STIBOR 3 månader plus räntemarginal.

Den revolverande kreditfaciliteten kommer vid behov att nyttjas för allmänna bolagsändamål.

Det tidigare låneavtalet omfattade en periodfacilitet om 150 miljoner SEK samt revolverande facilitet om upp till 100 miljoner SEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB, +46 (0)270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')