Rottneros säkrar långsiktig förnybar energi för sin verksamhet från EnBW

2023-07-05, 14:00
 - Icke regulatorisk
Rottneros har ingått ett långsiktigt avtal att köpa el i form av ett Power Purchase Agreement (PPA) inklusive ursprungsgarantier (UG) med den tredje största tyska energikoncernen Energie Baden-Württemberg (EnBW). Bolaget kommer att förse Rottneros med drygt 30 GWh/år ren energi som levereras från Målarbergets vindkraftpark på 116 MW under en 8,5-årsperiod med start 2025.

Partnerskapet markerar ytterligare ett steg i Rottneros ambitioner att minska verksamhetens miljöpåverkan och exponering mot den volatila och osäkra elmarknaden. Rottneros mål är en fossilfri produktion enligt GHG Scope 1 och 2 år 2030. Utsläppen från Rottneros verksamhet kommer främst från externa inköp av el, vilket också är den tredje största rörliga kostnadsposten. Förutom att hjälpa Rottneros att nå sina klimatmål är långsiktiga PPA en del av bolagets aktiva arbete för att minska den långsiktiga exponeringen mot elprisrörelser.

EnBW Trading är en pionjär inom PPA och har tecknat det första PPA i sitt slag i Tyskland med Energiekontor 2019.  Energiköpsavtalen har etablerat sig som ett viktigt instrument i energiomställningen.

Om Rottneros

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen omsatte cirka 3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2022 och har cirka 306 anställda.

Om EnBW

EnBW är ett av de största energiförsörjningsföretagen i Tyskland och Europa. Företaget levererar el, gas, vatten tillsammans med infrastruktur och energirelaterade produkter och tjänster till cirka 5,5 miljoner kunder. Installerad förnybar energikapacitet kommer att stå för 50 procent av EnBWs produktionsportfölj i slutet av 2025. Detta har redan en märkbar effekt när det gäller att minska CO2-utsläppen, som EnBW planerar att halvera till 2030. EnBW har som mål att uppnå klimatneutralitet år 2035. Ytterligare expansion av förnybara energikällor i Tyskland och utvalda utländska marknader är en central del av EnBWs tillväxtstrategi. Sedan starten av sin företagsomvandling 2013 har EnBW framgångsrikt investerat nästan 5 miljarder euro i sitt segment för förnybar energi. Ytterligare cirka 4 miljarder euro ska investeras fram till 2025, främst i ytterligare utbyggnad av vind- och solenergi, vilket innebär att cirka 50 % av EnBW:s produktionsportfölj kommer att bestå av förnybar energi.

Newsec Infra har varit exklusiv PPA-rådgivare till Rottneros.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65
, lennart.eberleh@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')