Rottneros varslar 24 anställda vid Vallviks Bruk

2023-04-12, 10:30
 - Icke regulatorisk
Ökande kostnader, sjunkande massapriser och på sikt svagare dollar är anledningen till att 24 personer i dag varslats om uppsägning på Vallviks Bruk. 

- Det är ett tufft besked vi gett vår personal i dag. Vi har ett bra år bakom oss, men när vi ser framåt är det nödvändigt att se över vår organisation för att ha en fortsatt stabil verksamhet framöver, säger Lennart Eberleh, vd och koncernchef.

Pappers- och massabranschen har generellt ett bra år bakom sig i Sverige, men nu behöver Rottneroskoncernen sänka sina kostnader för att stå rustade för framtiden.

- Det kan vara svårt att förstå att vi måste varsla personal, men det är nödvändigt för att vi ska kunna ha en långsiktigt lönsam verksamhet på Vallviks Bruk, säger Lennart Eberleh.

Under förra året sades 36 personer upp vi Rottneros Bruk i Värmland när en massalinje lades ner på grund av vikande marknad och ökade kostnader.

- Precis som i Värmland är vår målsättning att ha en respektfull och omsorgsfull process. Vi vet att perioden från det att information om ett varsel kommer, till dess att förhandlingarna om uppsägningarna är klara, tar tid och är orolig för många. Det primära fokuset nu är medarbetarna, säger Ida Mörtsell, direktör HR och kommunikation.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Bilder

  • _DSC5920_TRYCK.jpg
  • DJI_0008_WEBB.jpg