Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2023

2023-03-23, 14:00
 - Icke regulatorisk
Inför årsstämman den 27 april 2023 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg och Johanna Svanberg samt nyval av Magnus Wikström. Marie S. Arwidson har avböjt omval.

Rottneros valberedning föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg och Johanna Svanberg samt nyval av Magnus Wikström. Marie S. Arwidson har avböjt omval.

Valberedningen består av Michal Jarczynski (Arctic Paper S.A.), valberedningens ordförande, Stefan Sundh (PROAD AB), samt Per Lundeen, ordförande i Rottneros styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Rottneros årsstämma som kommer att hållas den 27 april 2023. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Michal Jarczynski, mobil +48 601 747 983
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70-518 33 47

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')