Inbjudan till presentation av Rottneros bokslutskommuniké och rapport för Q4 2023

2024-01-19, 09:00
 - Icke regulatorisk
Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2023 publiceras den 1 februari 2024,
kl 8.00, och följs av en webbsänd livepresentation kl 12.00 samma dag.

Alla deltagare kan följa presentationen via länken:

Rottneros - Q4 presentation 2023 - Finwire

Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller
webbplats:
https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/


Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, 
monica.pasanen@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')