Klart med leverantörer till Rottneroskoncernens investering i förnyelsebar energi

2024-02-19, 15:00
 - Icke regulatorisk
I våras tog Rottneroskoncernens styrelse beslutet att investera 93 miljoner i en solcellspark och batterilager. Det är i led i koncernens strävan att öka andelen förnyelsebar el, men också för att minska exponeringen mot elmarknaden. Nu är upphandlingen klar. Det blir Nordic Solar som kommer leverera solcellerna och Powerworks står för batterilagret.

Vi har jobbat med upphandlingen i nära samarbete med dem vi gått ut med förfrågan till. Både Nordic Solar och Powerworks har visat prov på stor teknisk kunnighet och vilja att hitta lösningar som passar kundens behov, säger Sofia Hidén, platschef på Rottneros Bruk utanför Sunne.

 

Med det är alla delar på plats för att bygga Rottneroskoncernens första solcellspark och batterilager.

r oss är det här en ny typ av produktion. Det är av stort värde för Rottneros att få stöd i att optimera energiinvesteringens livslängd och leverans. Båda leverantörerna kan hjälpa oss med det på ett bra sätt, säger Sofia Hidén, platschef vid Rottneros Bruk.

 

Anläggningen förväntas generera 3 GWh/år. Det är en mindre del av elförbrukningen i fabriken, men en viktig del i Rottneroskoncernens långsiktiga hållbarhetsstrategi.

 

Anläggningen förväntas vara i drift i slutet av augusti 2024.

 

Rottneros Bruks historia går tillbaka ända till 1630-talet.
För fyrahundra år sedan handlade det om att tillverka järn. I slutet av 1800-talet började papper och massa tillverkas på samma plats där man i dag gör massa som exporteras över hela världen. Platsen har även en energihistoria. Rottneros har spelat en nyckelroll i att förse industrin i regionen med elektricitet via vattenkraft genom tiderna. Idag äger Fortum Rottnens kraftverk som genererar vattenkraft i nära anslutning till Rottneros Bruk.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Hidén, Site Manager, Rottneros Mill

+46 (0) 270-622 00, sofia.hiden@rottneros.com

 

 

Bilder

  • solceller.jpg
  • Sofia Hidén.jpg