Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2024

2024-02-19, 11:00
 - Icke regulatorisk
Inför årsstämman den 20 mars 2024 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg, Johanna Svanberg och Magnus Wikström.

Rottneros valberedning föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg, Johanna Svanberg och Magnus Wikström.

Valberedningen består av Michal Jarczynski (Arctic Paper S.A.), valberedningens ordförande, Stefan Sundh (PROAD AB), samt Per Lundeen, ordförande i Rottneros styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Rottneros årsstämma som kommer att hållas den 20 mars 2024. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Michal Jarczynski, mobil +48 601 747 983
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70-518 33 47

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')