Vallviks Bruk missar miljömål

2024-03-18, 11:14
 - Icke regulatorisk
När miljömålen för 2023 summerats vid Vallviks Bruk blir det bakläxa när det gäller värdena för klorat och fosfor. Det handlar om låga nivåer, men Rottneroskoncernen som har höga mål för sitt hållbarhets­arbete intensifierar nu sitt arbete för att uppnå målen för 2024.

 -          Vi har precis rapporterat årets resultat till Länsstyrelsen i Gävleborg, som är tillsynsmyndighet när det gäller våra miljötillstånd, berättar Christina Nyman, ansvarig för kvalitets- och hållbarhetsfrågor på Vallviks Bruk. 

Alla verksamheter som har miljöstörande verksamhet har särskilda tillstånd för olika typer av utsläpp som mäts kontinuerligt och rapporteras till staten för att allmänheten ska känna sig trygga och naturen skyddas.
 

 -        Vi hade i början av året problem med ett tvättfilter som påverkat våra kloratutsläpp och även om felet rättades till kunde vi inte uppfylla villkoret för 2023, säger Christina Nyman.

 

Vallviks Bruk har tillstånd att släppa ut 0,15 ton/dygn. För 2023 hamnade man i stället på 0,19 ton/dygn. Christina Nyman betonar att det inte finns någon anledning till oro. De halter som går ut i havet är så låga att de inte påverkar levande organismer.

 

När det gäller fosfor från den oblekta produktionen överskreds villkoret med cirka 10 procent. Utsläppen från den totala produktionen är ändå på lägre nivå än föregående år.
 

 - Vi är naturligtvis inte nöjda med att vi inte kunde leva upp till de krav som gäller, men det har alltså inte ökat vår miljöpåverkan utan ligger på samma låga nivå som tidigare, säger Christina Nyman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef
Rottneros AB (publ)
+46 (0)270 622 65

lennart.eberleh@rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')