ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING 2010 PUBLICERAD

2011-03-17, 16:14
 - Regulatorisk

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2010 kan beställa det

genom att fylla i formuläret under fliken ”Beställ tryckt information” på www.rottneros.com

per telefon 08-590 010 00

per fax 08-590 010 01 eller

per email info@rottneros.com

Den engelska versionen av årsredovisningen 2010 beräknas publiceras den 4 april 2011.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 17 mars 2011 klockan 16.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')