Rottneros årsredovisning för 2015 är publicerad

2016-03-21, 08:30
 - Icke regulatorisk
Rottneros årsredovisning för 2015 finns nu publicerad på̊ bolagets hemsida.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2015 kan beställa det genom att fylla i formuläret under fliken "Beställ tryckt information" på̊ www.rottneros.com, per telefon 0270-622 00 eller per email info@rottneros.com. Årsredovisningen finns även som bifogad fil nedan.

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2015 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida under vecka 14 i april 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB, +46 72 715 06 50

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2016 klockan 08.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')