Rottneros årsredovisning och hållbarhets­redovisning för 2017 är publicerad

2018-03-20, 13:15
 - Regulatorisk

Rottneros årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns nu publicerad på̊ bolagets hemsida.  

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2017 kan beställa det per email info@rottneros.com.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 270 622 70

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 13.15 CET.  

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')