Lena Engberg, försäljning

På Vallviks Bruks försäljningsavdelning, mitt i hetluften med orderhantering, leveranser och fakturering hittar vi Lena Engberg.

Vad gör du en vanlig arbetsdag?
- Kort sagt så tar jag emot och hanterar order, informerar lageransvariga gällande leveranser, har kundkontakter och fakturerar. Just nu har vi flera containerbokningar i veckan vilket gör att det även blir mycket arbete med att ta fram exportdokument. Det kan handla om att ansöka om certifikat från Mellansvenska Handelskammaren, dokument från våra egna system, försäkringar från IF. Det är olika kravställningar och manualer för export, beroende på kund och land.

Vad är roligast med ditt arbete?
- Att jag känner mig uppskattad, har många dagliga kontakter där jag får kommunicera på engelska och att jag har varierade uppgifter. Jag gillar ju även dokumenthanteringen kring exporten. Då kan jag planera min dag på ett annat sätt, vara i min bubbla och fokusera. Det är också intressant hur affärskulturen varierar beroende på land, exempelvis Kina kan ställa väldigt höga krav, näst intill omöjliga. Då gäller det att vara påhittig och smidig.

Hur gick det till när du kom till Rottneros?
- Jag började som VD-assistent 2015, anställd av Rottneros AB och involverad i frågor som rörde hela koncernen. Det var enormt lärorikt och roligt. Jag fick ett helhetsperspektiv över hela verksamheten, hur allt hänger ihop och fungerar. År 2017 bytte jag till försäljningsavdelningen. Jag har nog aldrig blivit så väl mottagen som där, vi är ett himla trevligt gäng!

Kanske är du också intresserad av...