Lina Edin, ekonomichef

Lina Edin är den sprudlande ekonomichefen och vice VDn på Nykvist Skogs AB som ingår i Rottneroskoncernen sedan 2020. Hon har tusen strängar på sin lyra och brínner verkligen för det hon gör.

Lina Edin

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
- Oj, min dag blir oftast inte som jag tänkt mig. Den kan innehålla allt från bokföring, rapportering och marknadsföring till certifiering, transport- och driftsfrågor. Jag kontrollerar siffror i VIOL, systemet där alla skogsaffärer registreras, och jag får många samtal om allt möjligt. Men om jag får avancerade ekonomiska frågor från skogsägare hänvisar jag alltid vidare till en oberoende part som jobbar med skogsdeklarationer.

Berätta om din jobbresa. Hur hamnade du där du är idag?
- Jag jobbade som chefsguide på Mårbacka Minnesgård och läste ekonomi vid sidan av. 2004 började jag jobba här på halvtid, mest för att lära mig yrket något år, sedan hade jag tänkt att gå vidare. Min bror Per Skinnargård var redan då vd och var en av två delägare. Jag trivdes så bra och ville ha en heltidstjänst, på den vägen är det.

Berätta om Nykvist Skogs AB
- Nykvist ingår sedan 2020 i Rottneros och står för en del av koncernens råvaruförsörjning. Vi har 1 000-1 200 privata skogsägare som kunder. Många av dem återkommer år efter år och vill ha hjälp med allt från avverkningar till rådgivning och skogsvård.

- Vi är väldigt lyhörda på vad skogsägaren själv vill med sin skog, alla har olika mål. Det finns mycket mer värden kopplat till skog än bara pengar, alla våra skogsägare vill överlämna en fin och livskraftig skog. Vi avverkar ju inte bara skog, utan jobbar otroligt mycket med skogsvård och naturhänsyn.

Berätta om någon stor utmaning ni varit med om
- Vid de extrema barkborreangreppen efter torkan 2018 hjälpte vi alla våra skogsägare att inventera och ta hand om de angripna träden. Eller när stormen fällde 300 000 kubik i Sunne på 40 minuter, år 2014. Då jobbade vi extremt mycket. Det tog ett år att hjälpa alla, men vi gjorde det. Vi tar ansvar på riktigt över skogen, även i dåliga tider. 

Vad är det bästa med att jobba här?
- Alla vi som jobbar på Nykvist Skogs har en stark drivkraft att det blir bra för skogsägaren. Vi måste nästan stoppa varandra från att inte jobba för mycket, alla tycker det är så roligt på jobbet.

Kanske är du också intresserad av...