INRIKTNING PÅ MILJÖÅTGÄRDER PÅ VALLVIKS BRUK

2001-11-20, 09:25
 - Icke regulatorisk

Stockholm 2001-11-20

ROTTNEROS AB (Publ.)

Lars Blecko

Verkställande Direktör & Koncernchef

För ytterligare information kontakta Koncernchef Lars Blecko på tel. 08-590 010 10 eller VD på Vallviks Bruk AB Hannu Thomasfolk, tel. 0270-62111

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')