PRODUKTIONS OCH MILJÖINRIKTADE INVESTERINGAR PÅ VALLVIKS BRUK

2001-12-21, 17:52
 - Icke regulatorisk

Investeringen består framförallt av ny tvättutrustning i fiberlinjen,upprustning av befintlig tvättutrustning i fiberlinjen, förbättring av nuvarande spillsystem, två stegs syrgasblekning och uppgradering av mesaugnen.

De planerade investeringarna är helt i linje med vad som åtogs i Miljödomstolen 2001-09-11 och i de överläggningar som förts tidigare med Naturvårdsverket, Länstyrelsen i Gävleborgs Län och Söderhamns Kommun.

Investeringarna kommer att genomföras under åren 2002,2003 och 2004 i samråd med ovanstående myndigheter.

Investeringen beräknas påverka resultatet och miljön positivt redan år 2003.

Målsättningen att producera pappersmassa med minskad miljöpåverkan är en strategiskt viktig fråga för Vallviks bruk och övriga enheter i Rottneros koncernen.

Lars Blecko

Koncernchef

För ytterligare information kontakta Lars Blecko på tel. 070-641 49 10 eller VD på Vallviks Bruk Hannu Thomasfolk, tel. 070-604 29 38

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')