UTANSJÖ BRUK AB INVESTERAR 39 MKR

2001-12-07, 14:56
 - Icke regulatorisk

15 Mkr kommer att användas för utbyte av styrsystemet på barkpannan och matarvattensystemet.

Stockholm 2001-12-07

ROTTNEROS AB (Publ.)

Lars Blecko

Verkställande Direktör och Koncernchef

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, 070-641 49 10 eller VD Sven Görgård, Utansjö Bruk AB, tel 0612-71 62 10

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')