NY FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR I ROTTNEROS

2002-06-04, 18:04
 - Icke regulatorisk

Tomas Wiklund, som börjar sin tjänst efter sommaren, kommer att ingå i ledningsgruppen för Rottneros-koncernen.

Upplands Väsby den 4 juni 2002

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, tel. 070-641 49 10.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 3000 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')