PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB

2002-09-13, 11:55
 - Icke regulatorisk

Upplands Väsby 2002-09- 13

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 08-590 010 00

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')