ROTTNEROS HÖJER PRISERNA PÅ CTMP-PAPPERSMASSA

2003-02-19, 11:38
 - Icke regulatorisk

I likhet med flera andra aktörer på marknaden kommer Rottneros också att höja priset på pappersmassa av NBSK-kvalitet från 480 USD/ton till 520 USD/ton i Europa.

- En ökad efterfrågan i början av året har skapat utrymme för prishöjningar, säger Rottneros VD Lars Blecko. Detta gäller i synnerhet CTMP.

Upplands Väsby 2003-02-19

För ytterligare information:VD Lars Blecko, 08-5900 1000 eller 070-641 4910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 2.700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')