VALLVIKS BRUK FÅR AVSLAG AV HÖGSTA DOMSTOLEN I MILJÖMÅL

2003-10-27, 13:37
 - Icke regulatorisk

HD:s beslut innebär att Vallviks Bruk skall ta en biologisk rening i drift senast den 31 december 2005.

- Vi är naturligtvis förvånade över HD:s avslag, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. Ett omfattande investeringsprogram i linje med Miljödomstolens dom pågår redan. En stor del av de planerade åtgärderna har vidtagits under det senaste året och påverkar miljön positivt redan under 2003 och 2004.

- Även om vi anser att vi har en tillfredsställande rening när de pågående åtgärderna nu är genomförda, kommer vi naturligtvis att respektera HD:s beslut. De ekonomiska konsekvenserna för Vallviks Bruk blir dock avsevärda. Att uppfylla kraven i Miljööverdomstolens dom kommer att kosta 80 miljoner kronor utöver de miljöförbättrande åtgärder som redan har genomförts under det senaste året, konstaterar Lars Blecko.

- Kostnaden påverkar naturligtvis lönsamheten för ett bruk i en bransch som befinner sig i en djup lågkonjunktur. Vi måste nu överväga på vilket sätt den eventuella tillkommande kostnaden kan balanseras.

Upplands Väsby 2003-10-27

Lars Blecko

VD och koncernchef

Ytterligare information: VD Lars Blecko, 070/641 49 10

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')