ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

2004-05-04, 09:28
 - Icke regulatorisk

Upplands Väsby 2004-05-03

För ytterligare information kontakta CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 857 anställda och omsätter ca 2.400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')