ROTTNEROS HÖJER PRISERNA FÖR CTMP

2004-03-24, 11:23
 - Icke regulatorisk

I likhet med många andra aktörer på marknaden, kommer Rottneros även att höja priset på NBSK till 640 USD/ton.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

Upplands Väsby 2004-03-24

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta Lars Blecko, tel. 070-641 49 10

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')