Delårsrapport januari-september 2012

2012-10-19, 08:00
 - Regulatorisk

 

VD-ord

Rottneros redovisar ett positivt 9-månaders resultat efter finansnetto om 6 MSEK för året. Kassaflödet efter investeringar och finansnetto var också 6 MSEK. Det tredje kvartalets resultat är starkt belastat av sedvanligt semesterstopp i 4 veckor i Rottneros Bruk samt av att det årliga underhållsstoppet vid Vallviks Bruk som detta år till största delen inföll under september månad. Dessa stopp belastar kvartalsresultatet med cirka 30 MSEK.

Sommarsvackan blev ovanligt djup i år för en svensk massatillverkare som Rottneros. Marknadspriserna i US-dollar föll världen över och när vi därtill lägger framförallt augusti månads kraftiga förstärkning av den svenska kronan var effekten betydande. Marknadspriset för vår dominerande produkt, NBSK eller kemisk barrvedsmassa, följs genom veckovis publicerade PIX-index och för Europa var denna prisindikator cirka 5 000 kr/ton under slutet av september jämfört med cirka 6 000 kr/ton under slutet av maj och cirka 5 700 kr/ton vid årets början. För årets sista kvartal ser nu prisutvecklingstrenden ut att ha vänt uppåt. I Asien har listpriserna höjts två gånger med 20 USD/ton. I Nordamerika, som har den högsta prisnivån, med 20 USD/ton och i Europa med cirka 30 USD/ton. Kronan är inte heller lika stark som i augusti så intäkterna bör nu stiga igen.

Vår kostnadssida utvecklar sig gynnsamt med sänkta ved- och elpriser samt fasta kostnader.  Vi måste lära oss leva med att vi är ett högkostnadsland i en oerhört konkurrensutsatt global värld. Bara vår egen konkurrenskraft inkluderande ständiga produktivitetsförbättringar kommer att skydda oss. De senaste årens ständiga rationaliseringar inkluderande bemanningsminskningar gör att vi just nu inte planerar ytterligare neddragningar eller nedläggningar. Fokus på effektivitet och förbättrade kunderbjudanden är dock starkare än någonsin. Självklart gläds vi i sammanhanget åt tillståndet att i tre år öka produktionen vid Vallviks Bruk till 242 000 ton. Detta i sig möjliggör en väsentlig effektivitetsförbättring. Naturvårdsverket har dock överklagat beslutet.

Under kvartalet som nyss avslutades stängde världens största CTMP leverantör en stor anläggning i Kanada och i Europa meddelade Södra att de kliver av CTMP-marknaden. Härigenom försvinner i storleksordningen 10 % av världskapaciteten och klart mer än så av hittillsvarande CTMP-leveranser till den europeiska marknaden. Förhoppningsvis kommer det minskade utbudet av mekaniska massor leda till förbättrad prisbildning. Dessa massor har unika kvalitetsegenskaper som har ett värde för pappers- och kartongmakare och måste över tid prissättas så att även tillverkare finns kvar.

 

Ole Terland

VD och koncernchef

 

Media- och analytikermöte

Analytiker och journalister inbjuds till ett möte fredagen den 19 oktober 2012 kl. 10.00.

Plats: Rottneros huvudkontor, World Trade Center, Kungsbron 1 C6

Anmälan till Hella Wopfner, hella.wopfner@rottneros.com, telefon: 08-590 010 12

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2012 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')