Rottneros årsredovisning 2011 publicerad

2012-03-16, 10:45
 - Regulatorisk

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2011 kan beställa det genom att fylla i formuläret under fliken ”Beställ tryckt information” på www.rottneros.com

per telefon 08-590 010 00 eller

per email info@rottneros.com.

 

Den engelska versionen av årsredovisningen 2011 beräknas publiceras den 4 april 2012.

 

(Fullständig årsredovisning finns även som bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 mars 2011 klockan 10.45.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')