Rottneros årsredovisning 2020 publicerad

2021-03-22, 14:00
 - Regulatorisk
Rottneros årsredovisning för 2020 finns nu publicerad på̊ bolagets hemsida. 

Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef, skriver bland annat i vd-ordet: 

”2020 var ett händelserikt år som präglades av de omvälvande konsekvenserna av corona-pandemin. Rottneros fortsatte samtidigt på den inslagna vägen med högre produktion och ökade leveranser, som båda nådde rekordnivåer.  
Den exceptionellt svaga världskonjunkturen pressade dock vårt resultat. Blickar vi framåt kommer vi att fortsätta utvecklingen av Rottneros strategiska position som en ledande nischaktör inom den globala massaindustrin.” 

 

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email på info@rottneros.com senast 12 april. Distribution av den tryckta årsredovisningen beräknas ske från den 19 april 2021. 

__________________________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')