Fredrik Backman, produktionsledare

Fredrik Backman började som operatör på Vallviks Bruk 2015 och är idag produktionsledare. Under tiden som operatör var han handledare för trainees på operatörsprogrammet fyra gånger.

Först av allt, vad gör en produktionsledare?
- Man är personal- och samordningsansvarig för ett skiftlag, bestående av sex operatörsområden med två på varje, alltså totalt tolv personer. Produktionsledaren ska kunna fatta ett beslut och är den man vänder sig till om det blir krångel. Det finns sex skiftlag och lika många produktionsledare, produktionschefen samordnar dessa.

Vad krävs för att bli en bra handledare?
- Att vara ett gott föredöme, inte ha för högt tempo och att sätta säkerheten främst i alla lägen. Man måste tänka på att de flesta elever inte har någon erfarenhet alls från industrin.

Vad är dina största fördelar som handledare?
- Jag tror att det är en fördel att jag är relativt ny. Jag är vetgirig och vill veta varför man ska göra på ett visst sätt, eller om det kanske finns bättre sätt att lösa problemet. Kan du inte svara på det eleven frågar, då har du något själv att lära dig. Den insikten har jag, därför kan jag själv utvecklas som handledare.

- Jag tror också att mitt sätt att lära ut fungerar bra. Jag försöker bryta ner funktioner och processer i fabriken och förklara genom att dra liknelser med saker ur vardagen. Tryck kan exempelvis förklaras genom en gryta med lock som stormkokar.

Kan eleven byta handledare under utbildningens gång?
- Det går att byta om man har avstannat i inlärningsprocessen och kanske tänker på helt olika sätt som sin handledare. Men inte många vill byta skiftlag när man väl kommit in i gemenskapen. Skiftlaget är både familj, arbetskollegor och vänner i ett.

Vad har du för råd till eleverna för att lyckas bra?
- Det egna engagemanget är avgörande. Vill du lära dig måste du hitta ett sätt. En del lär sig bara genom att höra, men de flesta behöver skriva ner anteckningar och repetera. Det är ditt eget ansvar, du ska bara se till att du har rätt förutsättningar.

Är man klar operatör efter traineeutbildningen?
- Nej, det tar flera år innan man blir bra. Ofta får man gå bredvid som tredje part ett par månader in i anställningen. Fortfarande idag händer nya saker för mig som varit här nästan i sju år, sådant som händer var tionde år kanske. Dessutom är vi ju sex skiftlag så sannolikheten att man har råkat ut för exakt samma problem är ju låg.

- Men även om man inte varit med själv så kan man lära sig genom att fråga kollegorna hur de löste problemet. Annars vet man inte. Det gäller att ha eget intresse och vara prestigelös. Vissa kollegor som har jobbat kortare tid kanske kan lösa problemet om de varit med om det förut.

Vad är det roligaste med att vara handledare?
- Man lär sig jättemycket själv, och man är betydelsefull. En stor del av elevens upplevelse och inlärning är avhängt på hur kunnig och engagerad handledaren är. Det handlar om att planera väl, lägga sig på rätt nivå, svara på frågor och ge support även efter upplärningen. Det är mycket som inte hinns med under utbildningsåret, man hinner inte uppleva alla situationer som kan uppstå i fabriken.

- Som handledare märker man tydligt när eleven kan sitt jobb när ens egen stol hamnar längre och längre bak. Eleven sitter vid spakarna och vi kan fråga, reflektera och ge stöd ”Varför gör du så? Har du en tanke med det? Finns det andra alternativ att lösa problemet etc.

Vad är det bästa med Vallviks Bruk?
- Det är korta beslutsvägar och det är enkelt att lära känna kollegorna genom sina uppdrag. Speciellt om man har ett uppdrag som täcker hela fabriken, t ex som skyddsombud.

Kanske är du också intresserad av...