Katarina Holmsten, laborant

Katarina Holmsten på laboratoriet i Vallvik stortrivs fortfarande efter 40 år som anställd. Genom åren har hon varit på olika avdelningar - baltrucken, papp-salen, mixeriet (OP5), lokalvården, skiftlab och daglab.

Vad innebär det att vara laborant på en sulfatfabrik som Vallviks Bruk?
- Jag och mina fem kollegor kontrollerar bland annat avloppsvattnets värden (exempelvis PH, ledningsförmåga, COD) så att vi håller oss inom tillåtna värden för utsläpp i vatten. Vi ser till även till att massan håller den kvalitet som kunden förväntar sig. Massakvaliteten kontrolleras genom att läsa av ljusheten samt andelen smutspartiklar och metaller i massan.

Hur upplever du arbetsklimatet på bruket?
- Hälsa och välbefinnande är otroligt viktigt. Mår mina arbetskamrater bra, då mår jag bra. Mår alla bra så mår fabriken bra. Vi är som en stor familj här. Det är inte bara jag som tycker, det tycker alla. Vi stöttar varandra, det är skönt.

Vad är det roligaste med ditt jobb och din arbetsplats?
- Att jag utvecklas hela tiden. Det är också häftigt att se allt som kan göras med slutprodukten och hur det hela tiden går framåt. Det är kul när man känner att man får vara med i utvecklingen, t ex när det kommer kunder eller samarbetspartners som vill ha prover för utveckling av nya produkter eller att man får direkt feedback utifrån.

Hur kom det sig att du började jobba här och har stannat så länge?
- Jag är född här i Vallvik. Från början fanns det inte så många alternativ till jobb här i närområdet, men jag har trivts så himla bra så det har inte funnits någon anledning att byta arbetsplats. Men jag har inte jobbat längst här, det finns två andra laboranter som började några år före mig.

Vad är den största skillnaden på bruket nu jämfört med 1981?
- Den absolut största skillnaden är säkerheten, idag kommer den alltid först. Vi påminner varandra direkt om någon glömt skyddskläder eller utrustning.

Vilka kvalifikationer krävs för att få arbeta som laborant?
- Jag har bara en tvåårig processteknisk gymnasieutbildning. Idag krävs naturvetenskaplig gymnasielinje, helst med kemiinriktning. Naturligtvis behövs även intern utbildning på plats för att lära sig alla steg. 

Har du något budskap till andra tjejer som funderar på att börja arbeta här?
- Det är mycket som styrs via datorer på fabriken idag och inte så tungt som många kanske tror. Det viktigaste är att du vågar be om hjälp om du kör fast. Det är inte så "farligt" att jobba här, jag har ju varit här i 40 år och stortrivs!

Kanske är du också intresserad av...