ÅTERKÖPSPROGRAMMET AVSLUTAT, BOLAGET ÄGER TIO PROCENT AV AKTIERNA

2001-12-21, 08:57
 - Icke regulatorisk

- Det främsta syftet med återköpen är att optimera bolagets kapitalstruktur, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. Den totala likviden för återköpen uppgår till ca 192 MSEK kronor. Soliditeten uppgår efter återköpen till ca 70 procent vilket är tillräckligt för att vi ska kunna hålla en hög beredskap att göra förvärv.

- Ytterligare ett motiv till återköpen är att aktierna kan användas som likvid vid framtida förvärv. Att förvärva intressanta enheter som passar in i vår strategi är en viktig del i vår framtida expansion.

Rottneros senaste förvärv, under våren 1999, var en fabrik i Miranda i norra Spanien, som tillverkar sulfatmassa av vedråvara från eukalyptusträd.

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')