ROTTNEROS HÖJER PRISET FÖR CTMP-MASSA

2003-03-20, 16:28
 - Icke regulatorisk

I likhet med många andra aktörer på marknaden, kommer Rottneros även att höja priset på NBSK (långfibrig sulfatmassa) till 560 USD/t.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

Upplands Väsby 2003-03-20

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, tel. 070-641 49 10

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 2.700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')