MASSAANLÄGGNING I UTANSJÖ INVIGD AV KUNG CARL-GUSTAF

2005-10-05, 17:21
 - Icke regulatorisk

Anläggningen har en produktionskapacitet på ca 100 000 ton per år, vilket innebär att Rottneros totala CTMP-kapacitet uppgår till ca 220 000 ton. Därmed befäster Rottneros sin position som en av världen ledande producenter av CTMP.

- CTMP, som är en mekanisk massa, är en produkt som ökar på marknaden medan den magnefit-massa som vi nu har upphört att producera är under avklingande och har varit olönsam under en följd av år, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. CTMP är speciellt lämpligt för produktion av journalpapper eftersom massan är ljus och ger ett styvt papper med hög opacitet.

Exempel på andra slutprodukter som tillverkas av CTMP är finpapper, mjukpapper, vätskekartong och olika typer av filter.

- Att konvertera delar av den gamla magnefitanläggningen till CTMP var en teknisk utmaning, säger Rune Hillström som är VD för Utansjö Bruk. Det är förmodligen första gången det har gjorts överhuvud taget. Att bygga en helt ny anläggning hade inte varit möjligt av kostnadsskäl.

Den nya tillverkningslinjen är mycket kostnadseffektiv. Genom att en stor del av den gamla ma-genfitanläggningen har konverterats till CTMP-produktion har investeringskostnaden blivit ca 70 procent läger än för en helt ny anläggning. Dessutom är produktionen av CTMP både resurssnål och miljövänlig genom att upp till 90 procent av råvaran, som är asp eller gran utnyttjas.

Utansjö 2005-10-05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information: Lars Blecko, koncernchef 070-641 49 10

Rune Hillström, VD Utansjö Bruk, 070-675 54 84

OBS! Bilder från invigningen finns att hämta på www.rottneros.com från ca 16.45

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mo-derbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 835 anställda och omsätter ca 2.300 MSEK.

(För fakta om den nya CTMP-linjen vid Utansjö Bruk: se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')