NYTT SÄLJBOLAG GER FÖRSTÄRKT KUNDSERVICE

2005-01-26, 09:03
 - Icke regulatorisk

Syftet med förändringen är ökad fokusering på kundkontakter, försäljning och marknadsföring i enlighet med den nischstrategi som Rottneros tillämpar. Denna innebär att koncernen eftersträvar ett fördjupat långsiktigt samarbete med kunder inom områden där Rottneros har spetskompetens.

- För kundernas del innebär den nya organisationen att kommunikationen mellan våra och kundernas IT-system förenklas. Genom att alla funktioner som har med försäljning, logistik och fakturering att göra samlas till ett ställe räcker det med en kontaktpunkt för att få en överblick över t ex orderläge och leveransstatus för alla produkter som kunden köper av oss, säger Rottneros marknadsdirektör Tomas Wiklund.

- Den nya säljorganisationen är en anpassning till kundernas arbetssätt, konstaterar Tomas Wiklund vidare. Många kunder köper massa från flera av våra bruk som alltså får gemensamma order- och faktureringsfunktioner.

Upplands Väsby 2005-01-26

Ytterligare information: Marknadsdirektör Tomas Wiklund, 08-590 010 60, 070-590 01 24 eller Verkställande direktör Lars Blecko, 08-590 010 10, 070-641 49 10

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')