ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA

2008-03-26, 09:34
 - Icke regulatorisk

Priset för kortfibrig CTMP massa höjs till 800 USD/ton och för långfibrig CTMP till 770 USD/ton.

Priset för blekt långfibrig kraftmassa höjs till 920 USD/ton och för Blekt Eucalyp-tus (BEK) till 840 USD/ton eller motsvarande i Euro.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta marknadsdirektör Tomas Wiklund +46 70 5900 124.

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalu-massa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmas-sa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')