HANNU THOMASFOLK SLUTAR SOM VD FÖR VALLVIKS BRUK AB

2009-03-02, 11:29
 - Icke regulatorisk

– Hannu Thomasfolk har varit verkställande direktör för Vallviks Bruk i 15 år och haft en viktig roll i att bygga upp bruket till en effektiv, lönsam och modern massafabrik. I den situation koncernen befinner sig i idag, behövs en högre takt i förändringsarbetet, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

För ytterligare information kontakta gärna: Koncernchef Ole Terland, 08-590 010 10

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')