KJELL ORMEGARD NY STYRELSEORDFÖRANDE I ROTTNEROS AB

2010-01-22, 11:00
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna:

Kjell Ormegard, telefon 08-590 010 00 eller Ingrid Westin Wallinder telefon 08-527 709 30

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den fredagen den 22 januari 2010 klockan 11.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')