ROTTNEROS UTSER TOMAS HEDSTRÖM TILL NY EKONOMI- OCH FINANSDIREKTÖR

2010-03-25, 12:30
 - Icke regulatorisk

Tomas Hedström ersätter Karl Ove Grönqvist, som beslutat sig för att lämna Rottneros under maj månad.

För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den torsdagen den 25 mars 2010 klockan 12.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')