Rottneros lanserar Opacity Extreme, med överlägsen opacitet och styrka

2015-11-02, 12:20
 - Icke regulatorisk

Just när det gäller tunna förpacknings- och tryckpapperskvaliteter, samt ett antal specialapplikationer är opaciteten mycket betydelsefull då låg ljusgenomsläpplighet fordras för att exempelvis trycket inte ska lysa igenom arket. På samma sätt är massans renhet, s.k. låg spethalt viktig vid tillverkning av tunna papper.  

Utvecklingen av Opacity Extreme har varit ett lagarbete inom Rottneros Bruk, där Fredrik Danielsson, teknisk försäljningschef, har varit ansvarig för utvecklingen. Danielsson säger att Opacity Extreme med sin kombination av goda styrkeegenskaper, hög renhet och överlägsen opacitet är den ledande produkten på marknaden för tunna papper.

Olle Dahlin, VD för Rottneros Bruk, menar att bolaget nu, i och med lanseringen av Opacity Extreme, har fått en mycket komplett och konkurrenskraftig produktpalett för högutbytesmassa, som innefattar allt från kartong och tissue, till tunna förpacknings- och tryckpapper.

För Rottneroskoncernen innebär lanseringen att koncernen stärker sitt erbjudande ytterligare. Det är ännu ett steg inom ramen för koncernens strategi att positionera de bägge bruken, Vallviks bruk och Rottneros bruk, mot en hög andel specialiserade pappersmassor.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB +46 70 366 73 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2015 kl 10:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')