Rottneros vinner pris för bästa årsredovisning

2015-11-25, 14:30
 - Icke regulatorisk

Priset för "Bästa redovisning" har delats ut sedan 1965 och i år tävlade över 200 börsnoterade bolags årsredovisningar.

Juryns motivering till priset lyder: ”Rottneros har kortfattade och välskrivna texter, relevanta bildval och diagram liksom pedagogiska illustrationer. En årsredovisning som skulle klara sig mycket väl i klasserna för större bolag”.

”Utmärkelsen är en tydlig kvalitetsmärkning av vår årsredovisning som vi såklart är mycket stolta över. Vi driver ett förbättringsprogram inom Rottneroskoncernen där en del i detta har varit att utveckla vår externa kommunikation. Priset kan ses som ett kvitto på att våra ansträngningar gett resultat”, säger Krister Lindgren, CFO på Rottneros.

”En viktig målsättning har varit att göra årsredovisningen tillgänglig för en bredare målgrupp. Genom ett nära samarbete med Oxenstierna & Partners har vi lyckats skapa en årsredovisning som når ut till fler”, berättar Krister Lindgren.

Priset för bästa årsredovisning delades ut på Finforum som arrangeras av NASDAQ, branchorganisationen för revisorer FAR, Sveriges Finansanalytikers Förening, och Sveriges Kommunikatörer.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB, +46 72 715 06 50

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')